V�lkommen.sam�kare

Figure 1

Hur det r�knas ut

Att k�ra en dag ger +1 po�ng f�r den dagen. Att vara passagerare ger -1/antal passagerare po�ng. �ker man inte med ger det 0 po�ng. Man ska allts� str�va efter att alla har +/- 0 po�ng.

Planera.sam�kningen.smartare

Denna sidan �r till f�r er som �r ett g�ng som �ker tillsammans (n�stan) varje dag. Sidan hj�lper er att h�lla reda p� vems tur det �r att k�ra, vem som har k�rt mest och vem som har dagar att ta igen.Ber�kningen �r gjord f�r att det ska bli s� r�tvist som m�jligt, �r det n�gon som inte �r med varje dag beh�ver han/hon inte heller k�ra lika m�nga g�nger.